mongocli help om admin backup oplog get

Get a backup oplog configuration