🚀

Zgem

zsh dependency manager 🐚 💎

qoomon
|
10 stars
1 forks

zgem 🐚 💎

zsh dependency manager

install to .zshrc

ZGEM_HOME="$HOME/.zsh.zgem"
# ZGEM_GEM_DIR="$ZGEM_HOME/gems"
# ZGEM_UTILS_DIR="$HOME"

[[ -e "$ZGEM_HOME" ]] || git clone 'https://github.com/qoomon/zgem.git' "$ZGEM_HOME"
source "$ZGEM_HOME/zgem.zsh" 

 

usage

 • load plugin form git source
 • zgem bundle 'https://github.com/qoomon/zsh-jumper.git' from:git use:'zsh-jumper.zsh'
 • load plugin from local source
 • zgem bundle "$HOME/.zsh/awesome.zsh"
 • load completion from http source
 • zgem bundle "http://example.org/completions/_awesome" from:http as:completion
 • load all utils from $ZGEM_UTILS_DIR directory
 • zgem bundle
 • load one util from $ZGEM_UTILS_DIR directory
 • zgem bundle example-util
 • clean all gems
 • zgem clean
 • clean one gem
 • zgem clean example-util
 • upgrade all gems
 • zgem upgrade
 • upgrade one gem
 • zgem upgrade example-util
 • update zgem
 • zgem update

parameters

 • from - specify source protocol

 • file (default)

 • http

 • git

 • use - specify custom file name to load

 • defaults

  • git: .plugin.zsh
  • http: basename from source url
 • as - specify gem type

 • plugin (default)

 • completion